Join / Ymuno

Membership is open to anyone with a professional interest in the performing arts in Wales both individuals and organisations.

Members benefit from a range of services including

  • subsidised training events
  • essential up-to-date information
  • annual residential conference
  • opportunities to hear key speakers and contribute to national debate
  • the chance to meet, network and share information and good practice with colleagues

Mae aelodaeth yn agored i unrhywun â diddordeb proffesiynol yn y celfyddydau perfformio yng Nghymru, yn unigolion a sefydliadau.

 Mae aelodau’n elwa ar amrywiaeth o wasanaethau, yn cynnwys:

  • digwyddiadau hyfforddi wedi eu noddi
  • y wybodaeth hanfodol ddiweddaraf, ar sail reolaidd
  • cynhadledd flynyddol breswyl
  • cyfle i glywed siaradwyr allweddol a chyfrannu i’r ddadl genedlaethol
  • y cyfle i gwrdd â chydweithwyr, rhwydweithio, a rhannu gwybodaeth ac arfer da gyda nhw 

 

Subscriptions run from April to April and current rates are as follows, if you would like to find out more contact WAPA: info@waparts.org.uk

Mae tanysgrifiad yn para o Ebrill i Ebrill, ac mae’r cyfraddau presennol fel a ganlyn, Os hoffech gael gwybod mwy cysylltwch ag CCPC: info@waparts.org.uk

 

Membership Fees   Ffioedd Aelodaeth

Individual  Unigol                                                                                                                                             £15.00

Organisations with turnover  Sefydliadau â throsiant: <£50,000                                         £30.00

Organisations with turnove  Sefydliadau â throsiant: £50,000 – £75,000                        £65.00

Organisations with turnover  Sefydliadau â throsiant: £75,000 – £100,000                   £100.00

Organisations with turnover  Sefydliadau â throsiant:  >£100,000                                     £210.00