Ethos

The performing arts in Wales

The professional performing arts:

  • celebrate the creative diversity of Wales and its people
  • reflect a confident and dynamic Wales to Europe and the rest of the World
  • nurture the health and well-being of the people in Wales
  • provide a significant contribution to the Economic Development of Wales by creating jobs and attracting inward investment

Yr celfyddydau perfformio’n Cymru

Mae’r celfyddydau perfformio proffesiynol:

  • yn dathlu amrywiaeth creadigol Cymru a’i phobl
  • yn adlewyrchu Cymru hyderus a dynamig i Ewrop ac i weddill y Byd
  • yn meithrin iechyd a lles pobl Cymru
  • yn cyfrannu’n sylweddol tuag at ddatblygiad economaidd Cymru drwy greu swyddi a denu cwmnïau i fuddsoddi yng Nghymru