Events/ Digwyddiadau

WAPA AGM / CCB CCPC

21 November 2014 at 4.00pm

Wales Millennium Centre

2014 AGM Agenda

21 Tachwedd 2014 a 4.00pm

Canolfan Milleniwm Cymru

2014 AGM Agenda_Cymraeg

The talking shop…….. A conversation about the Performing Arts in Wales

On 21 November 2014 Wales Association for the Performing Arts and Creu Cymru held a conversation.

The conversation was important.

WAPA and Creu Cymu have been working together for the last 18 months on a number of joint programmes. We now want to consolidate this work and understand how we can best support the Performing Arts sector going forwards. This talking shop is the first step to establishing what type of strategic support and development the sector would benefit from and how best to provide and organise this for the future.

Y Siop Siarad …….. Sgwrsio am y Celfyddydau Perfformio yng Nghymru

Ar 21 Tachwedd 2014 oedd Gymdeithas Celfyddydau Perfformio Cymru (WAPA) a Creu Cymru i gael sgwrs.

Oedd yr sgwrs yn bwysig.

Mae WAPA a Creu Cymru wedi bod yn cydweithio dros y 18 mis diwetha ar nifer o raglenni. Erbyn hyn, rydyn ni am grynhoi’r gwaith hwn a deall sut orau y gallwn ni gefnogi sector y Celfyddydau Perfformio wrth symud ymlaen. Y cam cyntaf yw’r siop siarad yma wrth bennu pa fath o gymorth a datblygu strategol fyddai’n fuddiol i’r sector a’r ffordd orau o ddarparu a threfnu hyn i’r dyfodol.